Website Banner

 
Guide Post  เช็คขนาด

 
Stripper Bolts, Ball Plunger

 
Shimplate เพิ่มความหนา

 
Disce Spring1.Disce2.jpg,
Disce3.jpg,DiscSpring.jpg

 
Socket Cap Screw สกรูหัวจม

 
Compression Spring สปริงกด

 
 สปริงและวิธีการเลือกใช้สปริง
 สปริงแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานญี่ปุ่น ( Japan ) และ มาตรฐาน ยุโรป ( Europe )
  1. มาตรฐานญี่ปุ่น Japan ( JIS B5012 ) 
      Check Spec Spring    TF, TL, TM, TH, TB, TR, TY,  
2. มาตรฐานยุโรป Europe ( ISO 10243 )
  Check Spec  SpringISO.pdf 
 
 ตารางสปริงมาตฐานญี่ปุ่น ( Japan JIS B 5012 )
Five Series
Working Cycles ( อายุการใช้งาน / ครั้ง )
Color   Series Load  การใช้งาน/ ครั้ง  การใช้งาน/ ครั้ง   การใช้งาน/ ครั้ง การใช้งาน/ ครั้ง 
 สี Code  การรับน้ำหนัก  1,000,000  500,000 300,000  น้อยกว่า 300,000 
 Gray/Whiht  SR,TR  Defection 40% 45%  50% Approx. 60%
Violet  SY,TY  Middle Defection   40%  45%  50% Approx. 60%
 Yellow TF  Extra Light  40% 45% 50% Approx. 58% 
Blue  TL  Light   32%   36%   40%  Approx. 48% 
Red   TM  Meduim   25%   28%   32% Approx. 38% 
 Green TH Heavy   19%   21%  24% Approx. 28% 
 Brown TB  Extra Heavy   16%   18%  20% Approx. 24% 
    
Tolerance
ค่าพิกัดของสปริง
Free Length
ความยาวอิสระ 
 Outsize
 Insize
 ต่ำกว่า 50 มม.
ยาวกว่า 50 มม. 
Load % 
 +0.00
  -0.70
 +0.70
 +0.10
 +/- 0.5 มม.
 +/- 1% ของความยาว
 +/- 10%

การเลือกใช้สปริงโดยง่ายสามารถดูได้จาก

    1) สีของสปริง
    2) Code ตัวหลัง เช่น R, Y, F, L, M, H และ B 
ตัวหน้าจะเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต ตัวหลังจะเป็นมาตรฐาน ( JIS B5012 ) ใช้ Code ตัวหลังเหมือนกัน กรณีสปริงที่มาจากทางยุโรปต้องเช็คก่อนว่าความโต ความหนา และหน้าตัดของสปริงขนาดเท่าไหร่ เพราะแต่ละสีของมตรฐานยุโรปนั้นจะกลับกันกับมาตรฐานญี่ปุ่น ไม่สามารถเทียบความแข็งจากสีเดียวกันได้ต้องตรวจสอบและเช็ครายละเอียดให้ดีก่อน
    ปกติสปริงบ้านเราจะมีการนำเข้าจากหลายประเทศ และหลายยี่ห้อ ซึ่งถ้าเทียบกันโดยความจริงแล้ว ถ้ามาตรฐานเดียวกันแรงกดของสปริงก็ใกล้เคียงกันอายุการใช้งานก็ใกล้เคียงกัน ส่วนที่แตกต่างก็คือด้านราคา คุณภาพความน่าเชื่อถือของประเทศและบริษัทฯ ที่ผลิตสปริงเท่านั้น แต่ละสีของสปริงนั้นได้แยกแยะความจำเป็นในการใช้งาน โดยแบ่งแยกเป็นสีเพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานได้เหมาะสม โดยส่วนมากสปริงที่ใช้กับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะนั้นจะเป็นสปริงที่ต้องรับแรงกดได้มากกว่า เพราะแรงกด และแรงดันกลับของสปริงจะมีผลกับชิ้นงานที่ได้ออกมา สปริงที่ใช้ในงานปั๊มส่วนมากจะเริ่มตั้งแต่สีน้ำเงินเป็นต้นไป

    วิธีเลือกใช้สปริงโดยทั่วไป และ ข้อควรระวัง
1)    เลือกดูขนาดโตนอก (แรงกดจะเน้นโตนอกเป็นสำคัญ) รูใน ว่าสิ่งไหนสำคัญกว่า เพราะงานแต่ละชนิดอาจจะกำหนดโตนอกไว้ หรือไม่ก็มีแกนในโตนอกอิสระ
2)    กรณีที่ต้องใช้แกนร้อยรูสปริง ต้องเลือกแกนที่โตใกล้เคียงกับขนาดของรูในและแกนนั้นจะต้องเป็นผิวเรียบ เพื่อที่จะสามารถบังคับประคองสปริงให้ตรงและไม่หักงอง่าย
3)    กรณีที่ต้องใส่สปริงลงในเบ้า หรือรูที่คว้านเอาไว้ ต้องแน่ใจว่ารูนั้นจะต้องเรียบ และขอบรูต้อไม่มีคม ขนาดของรูต้องใหญ่กว่าขนาดของความโตสปริง ความลึกจะต้องมากพอเพื่อไม่ให้สปริงหลุดหรือกระเด็นออกเวลาสปริงยุบตัว
4)    เมื่อครบตามจำนวนครั้งที่ใช้งานจะต้องเปลี่ยนสปริงทั้งชุด ห้ามเปลี่ยนทีละตัว เพราะแรงกดจะไม่เท่ากันและไม่สม่ำเสมอจะทำให้แม่พิมพ์เสียหาย
5)    ควรเลือกใช้สปริงที่มีขนาดเดียวกัน เพราะสปริงต่างขนาดกัน แรงกดจะไม่เท่ากันจะมีผลทำให้สปริงตัวที่แข็งกว่าเสียหายเร็วกว่าปกติ และอาจมีผลถึงแม่พิมพ์ด้วย
6)    กรณีที่สปริงมีความยาวมากเกินไปห้ามตัดหรือดัดแปลงให้สปริงให้เสียรูป เพราะจะทำให้คุณสมบัติของสปริงเสียไป
7)    ควรเลือกใช้สปริงพร้อมกับการออกแบบแม่พิมพ์ เพาะจะได้หาสปริงได้ตรงตามขนาดมาตรฐานสปริงที่มีอยู่ อย่ารอจนแม่พิมพ์เสร็จแล้วจึงหาสปริงจะทำให้ยากต่อการเลือกใช้สปริงตามมาตรฐาน
8)    ควรหลีกเลี่ยงการใช้สปริงสั้น ๆ มาต่อกัน เพราะจะทำให้คุณสมบัติของสปริงนั้นด้อยลง กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ทำแผ่นรองและมีแกนร้อยสปริงให้ยึดแน่นเข้าหากันเพื่อที่จะได้บังคับสปริงให้ กด และ ดันกลับเป็นแนวตรงเหมือนเดิม
Current Pageid = 10